מאגר ציורי הקיר הלאומי

אתר שאפיינו והקמנו ומהווה מאגר ראשון מסוגו של כל יצירות אמנות הקיר בארץ, היסטוריות ועכשוויות.
האתר כבר הוליד ספר אמנות בעקבות אמן נשכח, הצלה של יצירות נפלאות שכמעט לא היו ידועות ועשרות פעילים שמתעדים וממפים את העבודות ברחבי הארץ.
מקרה קלאסי של טכנולוגיה שמגיעה כדי לעזור לאמנות ולהיסטוריה להשתמר ולקבל הנגשה ותיעוד ראויים.

 

wallart.org.il