לסטראט-אפ הייחודי הזה נבנתה שפה עיצובית אחרת לגמרי מהמקובל. שפה איורית, משעשעת, קלילה.

האתר שפותח על בסיס השפה הזו נדרש פתרון מיוחד ולכן נבחרה טכנולוגיה של גלילות parallax.

 

fortscale